Föreningen ska fr.om. 2024 redovisa moms.

I priserna ingår nu 25% moms

Nya priser 2024

Årskort       625 sek.

Veckokort   375 sek.

Dygnskort  125 sek.

Angelkort   250 sek.