Stadgar för fiskevårdområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Tryck på bilden nedanför, för att ladda hem en scannad PDF på föreningens stadgar.