Djupkarta kan endast köpas från lokala ombud.

Den norra och södra båtrampen är utmärkta med en röd markering på kartan.