Örsjön-Lillasjön är en stor och mycket vacker och naturskön skogssjö på gränsen mellan Skåne och Småland med en vacker skogsterräng runt hela sjön.
Sjön har 24 öar med många sund och vikar, ett varierande vattendjup med stenig botten.
Maxdjupet är 10,5m och sjön har ett medeldjup på 3,5 m.

Fiskar
Sjön har ett rikt fiskbestånd bestående av bla. Gädda, Gös, Abborre, Öring och Ål. 

Vattnets karaktär
Vattnet är klart, näringsfattigt, stenigt och fiskrikt. Under hösten 2023 var pH-värdet i sjön 6,83, vilket innebär att vattnet är "Nära neutralt" enligt naturvårdsverkets surhetstabell.

Miljön runt vattnet
Kuperad terräng med lövskogsinslag.
Det finns två båtramper, en i Brännhult och en i Mjöbygget (Bokön).
Vi har också tagit fram en djupkarta över sjön som går att köpa av lokala ombud som finns utspridda runt sjön.