Nu finns senaste årsmötesprotokollet under flik "Föreningen" och sedan under "Årsmötesprotokoll"